Laatst gewijzigd: 22-05-2018

Privacy Policy voor Classie's mobiele applicaties

Deze privacy policy richt zich op het gebruik van de mobiele applicaties voor Classie, voor zowel Android als iOS en die gemaakt is door Project Five VOF. De applicatie kan gebruikt worden voor het weergeven van lesroosters en het ontvangen van schoolinformatie en leswijziginen. De apps werken alleen voor scholen die een abonnement op Classie hebben genomen.

Welke informatie slaat de app op, en hoe wordt dit gebruikt?


Informatie die door de gebruiker wordt opgegeven

Als je de applicatie downloadt en gebruikt slaan we in de applicatie op welke lesroosters je aan de app hebt toegevoegd en welke je als laatst geopend hebt. Ook slaan we op of je notificaties wilt ontvangen. Als je aangeeft dat je notificaties wilt ontvangen wordt er een push-id gegenereerd door Firebase (mobiel Google-platform). Dat push-id wordt ook op je apparaat opgeslagen.

Automatisch vergaarde informatie

Om een zo goed mogelijke ervaring te bieden slaan we de taal van je apparaat en de naam en het versienummer van je software op (bijvoorbeeld Android 8.0 of iOS 11.1). Om de applicatie te verbeteren kunnen we bijhouden hoe je de app gebruikt. We slaan geen informatie op over de locatie of andere apps van je mobiele apparaat.
Met het oog op de werking en het onderhoud van de applicatie kunnen deze applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze applicatie registreren, zoals systeemlogboeken. Het kan zijn dat deze logboeken ip-adressen opslaan. Deze worden niet gebruikt voor analyses of andere doeleinden dan het diagnosticeren van server- en applicatiefouten.

Hoe wordt dit gebruikt?

Bovenstaande informatie wordt anoniem in de Classie database opgeslagen en wordt op geen enkele manier gebruikt om je andere diensten aan te bieden. De data wordt alleen met derden gedeeld op manieren die in dit document beschreven zijn.
Als je school inloggen met LDAP vereist dan worden de login gegevens via een beveiligde verbinding naar je school verstuurd en ontvangen wij een token met een bepaalde geldigheid. Je login gegevens worden nooit bij ons opgeslagen.
Alle data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

Hoe wordt de informatie gedeeld?

Er wordt alleen anonieme data verzameld als je lesroosters in de app toevoegt en over hoe en op welk apparaat je de applicatie gebruikt. We delen (gedeeltes van) je informatie wanneer:
 • we dat verplicht zijn door de wet, bijvoorbeeld wanneer we juridisch hiertoe gedwongen worden.
 • als we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is om jouw rechten, veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken, of om te beantwoorden aan een verzoek van de overheid.
 • met vertrouwde onderaannemers, waarmee we een verwerkersovereenkomst afgesloten hebben die voldoet aan de richtlijnen van deze privacy policy.
 • als Classie of Project Five VOF overgenomen wordt of fuseert. In dit geval zul je hier via de Classie-website en middels een bericht in de applicatie van op de hoogte gesteld worden, inclusief de opties die je op dat moment hebt om je data te beschermen.

 • Hoe stop ik het delen van informatie en hoe lang wordt mijn informatie bewaard?

  Je kunt het verzamelen van informatie gemakkelijk stoppen door de applicatie te de-installeren. Na de-installatie worden je gegevens na 12 maanden automatisch verwijderd. Als je wilt dat je data eerder verwijderd wordt kun je ons daar via het mailadres onderaan dit document van op de hoogte stellen. We vragen je wel de app dan nog even geïnstalleerd te houden om ons hierbij te helpen.

  Beveiliging

  We zijn erg begaan met veiligheid en met het vertrouwelijk opslaan van je informatie. We hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen genomen om de toegang tot de data te beperken.

  Melden van datalekken / datamisbruik

  In het geval dat we ontdekken dat er onverhoopt data openbaar beschikbaar gekomen is die naar jou terug te leiden is zullen we dat aan je school laten weten. We hebben binnen je school een contactpersoon hiervoor aangesteld. Je school zal de verdere communicatie op zich nemen. We verstrekken dan de volgende benodigde gegevens:
 • Wat er is gebeurd, voor hoe lang en met hoeveel data (onder voorbehoud beschikbaarheid);
 • Wie je bij ons meer kan vertellen over het lek;
 • De mogelijke gevolgen (voor zover we daar inzicht in hebben);
 • Welke maatregelen we hebben genomen naar aanleiding van het lek.

 • Rechten van gebruikers

  Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door ons worden verwerkt.

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.
 • Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Voor het uitoefenen van enkele van deze rechten zijn in de applicatie mogelijkheden opgenomen. Voor het oefenen van de overige rechten kan er contact met ons worden opgenomen.

  Wijzigingen van dit privacybeleid

  We houden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en onze gebruikers hiervan op de hoogte te brengen door het wijzigen van deze pagina en eventueel binnen de applicatie, voor zover technisch haalbaar. Indien de wijzigingen betrekking hebben op verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de gebruiker dienen we opnieuw toestemming te vragen voor zover dit is vereist. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan dit document weergegeven.

  Contactinformatie

  Voor vragen en opmerkingen over deze bepalingen en de dataverwerkingen van deze applicatie kun je terecht bij:

  Duncan Krebbers
  info@classie.eu