Laatst gewijzigd: 22-05-2018

Privacy Policy voor Scholen

Deze privacy policy richt zich op het gebruik van Classie door scholen. Dit houdt in het exporteren van roosterdata naar Classie, het werken met die roosterdata in Classie en het weergeven in de apps en de informatie verspreid via Classie Monitor.

Welke informatie slaat de applicatie op?


Informatie die door de gebruiker wordt opgegeven

Schoolgegevens
Als u Classie gaat gebruiken geeft u contact- en facturatiegegevens van uw school op.

Roostergegevens
U importeert gegevens van uw lesrooster in Classie. Deze gegevens bevatten normaliter informatie over lestijden, vakken en vakantieperiodes, maar ook namen of afkortingen van klassen, docenten en studenten. De informatie bevat normaliter geen contactgegevens, maar mocht dat wel zo zijn dan wordt deze informatie in ieder geval niet door Classie overgenomen. Roosterbestanden die geïmporteerd kunnen worden zijn meestal in een vrij leesbaar formaat opgebouwd. Mocht u exact willen zien welke gegevens u naar ons exporteert dan raden we u aan het bestand in kladblok te openen en door te nemen. U kunt roostergegevens aanvullen, aanmaken en verwijderen in het Classie Dashboard. Alle roosterdata die kan worden aangemerkt als persoonsgegevens, zoals namen van docenten en studenten, worden versleuteld in de databases opgeslagen zodat dit in het geval van een datalek of ongeldige toegang niet terug te leiden is naar een persoon.

Monitorkaarten
Als u gebruik maakt van Classie Monitor kunt u ook gebruik maken van diverse automatisch bijwerkende kaarten van derden. Door het invoeren van een link naar een Facebookpagina of RSS feed geeft u ons toestemming om de data van die betreffende pagina of feed op de Classie servers binnen te halen en vervolgens weer te geven in de applicaties. U kunt ten alle tijden de link of de monitorkaart verwijderen om deze data te verwijderen van de servers. Als u ervoor kiest om een weer-widget te tonen kunt u een adres voor de weerkaart invoeren. Het ingevoerde adres wordt middels de Google Maps Geocoder omgezet in coördinaten en vervolgens gebruikt om via Buienradar en DarkSky actuele weerdata op te halen. Er worden geen andere gegevens dan de coördinaten meegestuurd naar deze diensten.

Automatisch vergaarde data

De applicatie houdt statistieken bij over het gebruik van de applicatie en de inzet van docenten, ruimtes en klassen in het dagroosterbeheer. Hoe wordt dit gebruikt De applicatie gebruikt de bijgehouden statistieken om onder andere uitval-overzichten aan de gebruiker te tonen en om slimme suggesties te maken bij het inplannen van een docent op een vak. De data is alleen voor uw school beschikbaar en is te vinden in de Classie app waarin uw lesroosters zichtbaar zijn beveiligd met de door u vereiste privacy-instellingen.

Alle data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

Hoe wordt de informatie gedeeld?

De informatie wordt gedeeld met de andere gebruikers van uw school die rechten hebben om de informatie te bekijken. Daarnaast is rooster- en wijzigingsdata beschikbaar voor leerlingen en docenten in de Classie applicatie. We delen (gedeeltes van) je informatie wanneer:
 • we dat verplicht zijn door de wet, bijvoorbeeld wanneer we juridisch hiertoe gedwongen worden.
 • als we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is om jouw rechten, veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken, of om te beantwoorden aan een verzoek van de overheid.
 • met vertrouwde onderaannemers, waarmee we een verwerkersovereenkomst afgesloten hebben die voldoet aan de richtlijnen van deze privacy policy.
 • als Classie of Project Five VOF overgenomen wordt of fuseert. In dit geval zul je hier via de Classie-website en middels een bericht in de applicatie van op de hoogte gesteld worden, inclusief de opties die je op dat moment hebt om je data te beschermen.


 • Hoe stop ik het delen van informatie en hoe lang wordt mijn informatie bewaard?

  U kunt het verzamelen van informatie gemakkelijk stoppen door de applicatie niet meer te gebruiken en geen nieuwe roosterdata naar de applicatie te exporteren. Als u uw abonnement op de applicatie stopzet of niet voldoet aan de gestelde betalingstermijnen verwijderen we na 12 maanden uw account en alle bijbehorende data. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken verdwijnt uw data al uit de mobiele applicatie voor docenten en leerlingen.
  Als u wilt dat uw data eerder volledig verwijderd wordt kunt u ons daar via het emailadres onder dit document van op de hoogte stellen.

  Beveiliging

  We zijn erg begaan met veiligheid en met het vertrouwelijk opslaan van je informatie. We hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen genomen om de toegang tot de data te beperken.

  Melden van datalekken / datamisbruik

  In het geval dat we ontdekken dat er onverhoopt data openbaar beschikbaar gekomen is die naar jou terug te leiden is zullen we dat aan je school laten weten. We hebben binnen je school een contactpersoon hiervoor aangesteld. Je school zal de verdere communicatie op zich nemen. We verstrekken dan de volgende benodigde gegevens:
 • Wat er is gebeurd, voor hoe lang en met hoeveel data (onder voorbehoud beschikbaarheid);
 • Wie je bij ons meer kan vertellen over het lek;
 • De mogelijke gevolgen (voor zover we daar inzicht in hebben);
 • Welke maatregelen we hebben genomen naar aanleiding van het lek.

 • Rechten van gebruikers

  Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door ons worden verwerkt.

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.
 • Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Voor het uitoefenen van enkele van deze rechten zijn in de applicatie mogelijkheden opgenomen. Voor het oefenen van de overige rechten kan er contact met ons worden opgenomen.

  Wijzigingen van dit privacybeleid

  We houden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en onze gebruikers hiervan op de hoogte te brengen door het wijzigen van deze pagina en eventueel binnen de applicatie, voor zover technisch haalbaar. Indien de wijzigingen betrekking hebben op verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de gebruiker dienen we opnieuw toestemming te vragen voor zover dit is vereist. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan dit document weergegeven.

  Contactinformatie

  Voor vragen en opmerkingen over deze bepalingen en de dataverwerkingen van deze applicatie kun je terecht bij:

  Duncan Krebbers
  info@classie.eu